Bestyrelsesmøde 7.august 2020

Referat

Bestyrelsesmøde den 16. august 2020. Referat nr.3 / 2020

Tilstede: Formand Anette Kampf (AK), Kasserer Eigil Hansen (EH), Sekretær Bjarne Lindqvist (BL), Bestyrelsesmedlem Mette Schneekloth (MS), Bestyrelsesmedlem Finn Luff (FL), Bestyrelsesmedlem Henrik Stilbo (HS), Suppleant Finn Johansen (FJ)

Afbud: Ingen

1)     Underskrivelse af referat fra forrige møde. 

2)     Regnskabsstatus 2020                     

3)     Hegn og vedligeholdelse af rabatter / kanter.

4)     Køb – salg af huse/grunde 

5)    Generalforsamling 29. august 2020 

6)    Eventuelt 

7)    Dato for næste møde

____________________________________________________________________

1) Referatet fra forrige møde blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen og efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside.

2) Kassereren gav en status på regnskabet efter 1. halvår og kunne oplyse, at økonomien så tilfredsstillende ud. Desuden har alle betalt deres kontingent for 2020 nu.

3) Bestyrelsen diskuteret forholdene omkring vedligeholdelse af egne rabatter og hegn mod nabo og vanskeligheden i at gå ind i disse sager.  Der forsøges at findes en løsning ad frivillighedes vej, for at undgå optrapning. Der henvises til folderne om ”godt naboskab”.

Det nedkørte vejskilt på hjørnet af Maglehøjvej og Strandgårdsvej vil blive fjernet snarest, da der allerede er et vejskilt på modsatte side.

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret inspicere foreningens vejes sving for at se om de kantarmringssten , der ligger flere steder,  forsat er god stand efter, at der har været en del tung trafik på foreningens veje.

4) Efter et aktivt forår med gang i sommerhussalget, er der lige nu ingen sommerhuse/grunde til salg i vores område.

5) Den afsluttende forberedelse til årets generalforsamling blev aftalt.

6) Der var ingen relevante punkter til diskussion under eventuelt.

7) Nyt møde blev aftalt til d. 7. november kl. 10:00

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18