Regler for vandløb

En del af vore lodsejere har et mindre vandløb i deres haver, de er hvad kommunen kalder "Private vandløb" og for disse er der særlige regler som de pågældende ejere hver især er ansvarlige for. Vandløbene skal jævnligt tilses for gennemløb, eller hvis nødvendigt oprenses.

Grundejerforeningen er ikke ansvarlig for disse vandløb, men forsøger til alles bedste, at sørge for at disse fungerer ved hjælp af brønde etc. Det vil af og til være nødvendigt at vi tilser vandløbene hvis drænene ikke fungerer.

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00 Med venlig hilsen Lis...