Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening, Rågeleje til afholdelse lørdag den 13. maj 2023 kl. 10:00 på Græsted Kro, Græsted Hovedgade 5, 3230 Græsted

 

I overensstemmelse med vedtægterne er dagsordenen:

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Bestyrelsens beretning v/ formanden.

 

  1. Bestyrelsens forelæggelse af regnskab 2022 til godkendelse.

Bemærk venligst at det underskrevne regnskab forefindes hos kassereren

 

  1. Forelæggelse af budget 2024 og fastsættelse af medlemsbidrag og honorarer for detefterfølgende kalenderår.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke kommet forslag inden tidsfristens udløb.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg er:

Kasserer Eigil Hansen afgår efter tur. Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Finn Luff afgår efter tur. Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Mette Schneekloth afgår efter tur. Modtager genvalg

Suppleant Thomas Fog afgår efter tur. Modtager genvalg

 

  1. Valg af revisor og suppleant.

 

På valg er:

Revisor - Jeppe Rosenmejer afgår efter tur. Modtager genvalg

Revisorsuppleant – Jan Garbacz afgår efter tur. Modtager genvalg.

 

  1. Eventuelt

 

Af hensyn til arrangementets afvikling er det vigtigt, at medlemmer der ønsker at deltage giver besked til Anette Kampf enten på mail: kampf@mail.dk eller brev i postkassen Anders Valtinsvej 2 Rågeleje, 3210 Vejby, senest den 11. maj.

Der vil blive serveret kaffe/the og boller.

 

Vi gør opmærksom på, at alle referater fra de seneste års bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan findes på foreningens hjemmeside www.strandgårdenrågeleje.dk.

Samme sted finder man diverse oplysninger om forhold og regler i vort område.

 

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

 

Rågeleje den 29. april 2023

 


Generalforsamling 2023

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00 Med venlig hilsen Lis...