Bestyrelsesmøde 24.april 2022

Referat

 Bestyrelsesmøde d. 24. april 2022 Møde nr.2/2022

 

Til stede: Formand Anette Kampf (AK), Kasserer Eigil Hansen (EH), bestyrelsesmedlem Mette Schneekloth (MS), bestyrelsesmedlem Finn Gade-Johansen (FGJ), bestyrelsesmedlem Finn Luff (FL), suppleant Thomas Fog (TF), sekretær Bjarne Lindqvist (BL). Afbud: suppleant Thomas Fog (TF)

 

Dagsorden

1)     Underskrivelse af referat fra  sidste møde.

 

2)     Regnskab 2021 / Budgetoplæg 2023 (mail 4/3-22)

                     

3)     Foreningens veje, salg af gården

 

4)    Forslag til reetablering af sti til Orebjerg Rende.

       

                             5)     Køb – salg af huse/grunde

 

                      6)    Nyt fra Gribskov Landligger Forbund (møde d. 9/4-22)

 

                      7)    Generalforsamling 18. maj 2022

 

                      8)    Eventuelt

 

9)    Dato for næste møde

 

_____________________________________________________________________________________

1)      Referatet godkendt og underskrevet fra sidste møde som fandt sted d. 27. februar 2022.

2)      Kasseren gennemgik foreningens regnskab 2021/budgetudkast 2023 som fremlægges på nærtstående generalforsamling. Derudover blev en status på indeværende års regnskab gennemgået. Der var ingen særlige bemærkninger til det sidste ud over at der forsat var 8 restanter som endnu ikke har indbetalt deres kontingent for 2022.

3)      Der var intet nyt i sagen. Bestyrelsen afventer forsat bobestyrers tilbagemelding omkring en aftale i forbindelse med omskødning af foreningens veje.

4)      Bestyrelsen indhenter 2 tilbud i forbindelse med en genopretning af stien fra Stærevænget mod Orebjerg Rende.

5)      Generelt går salget i hele landet noget mere trægt end for blot et år siden. Dette er også tilfældet i vores forening, hvor der i øjeblikket er 4 sommerhuse til salg. 2 på Strandgårdvej, 1 på Gøgevænget og 1 på Stærevænget.

6)      Bestyrelsen kunne desværre ikke deltage i Landliggerforbundets sidse møde d. 9. april og afventer derfor mødets referat.

7)      Generalforsamlingen 2022 er fastsat til søndag d. 19. juni 2022 på Restaurant Søstjernen.

8)      Eventuelt. Der var ingen punkter der ønsket at blive taget op.

9)      Dato for næste møde aftales på et konstituerende møde efter generalforsamlingen.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18