Bestyrelsesmøde 27.februar 2022

Referat

 Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2022. Møde nr.1/2022

 

Til stede: Formand Anette Kampf (AK), Kasserer Eigil Hansen (EH), bestyrelsesmedlem Mette Schneekloth (MS), bestyrelsesmedlem Finn Gade-Johansen (FGJ), bestyrelsesmedlem Finn Luff (FL), suppleant Thomas Fog (TF), sekretær Bjarne Lindqvist (BL). Afbud: suppleant Thomas Fog (TF)

 

                      -

Dagsorden

1)     Underskrivelse af referat fra  2 forrige møder.

2)     Regnskabsstatus 2021                  

3)     Foreningens veje 

4)    Foreningens stier       

5)     Køb – salg af huse/grunde 

6)    Nyt fra Gribskov Landligger Forbund 

7)    Generalforsamling 2022 

8)    Eventuelt

9)    Dato for næste møde __________________________________________________________________________________

1) Referat underskrevet fra de 2 forgående bestyrelsesmøder, da møderne var foregået på TEAMS

2) Kasseren oplyste foreningens beholdning pr. 9. februar og at der i den forgangne periode fra sidste møde kun havde været udgifter til gebyrer og renter. Desuden blev det foreslået af foreningens formand, sekretrær og kasserer fremover skulle modtage vederlag svarende til den normale tarif (3.950 kr/år).

3) Problematikken omkring omskødning af foreningens veje fra den oprindelige gårdudstykning tilbage i 1961 blev diskuteret igen og bestyrelsen var enig om, at man på ingen måde vil afholde samtlige udgifter, for at få disse omlagt til foreningen. Dog var man interesseret i at give et bidrag på kr. 5.000, da omskødningen burde være foretaget i forbindelse med frasalg af grunde og foreningens etablering.

4) Da det tilsyneladende nu viser sig at stien ved svinget på Stærevænget mod Str. Orebjerg rende tilhører foreningen vil bestyrelsen indhente 2 tilbud for at få den ryddeliggjort og farbar.

5) Salget af sommer huse i vores forening går ikke så hurtigt for tiden i forhold til de sidste 2 år. Der er i øjeblikket 4-5 huse til salg.

6) Formanden kunne oplyse at Gribskov Landliggerforbund er i dialog med kommunen omkring en plan for opførelse af mega sommerhuse i kommune. Resultatet af disse forhandlinger foreligger endnu ikke. Desuden mangler forsat en færdig plan for affaldshåndteringen i sommerhusområderne. Dog ligger det forholdsvis fast, at det højest sandsynligvis vil medføre yderligere gebyrer. En plan skal endelig foreligge for 2024, hvor dispensationen løber til.

7) Bestyrelsen blev enig om at afholde årets generalforsamling lørdag d. 14. maj 2022 på Restaurant Søstjernen.

8) Der var ingen punkter til eventuelt.

9) Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag d. 24. april kl. 10:00

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18