Bestyrelsesmøde 23juli 2021

Referat

Bestyrelsesmøde den 23. juli 2021. Referat nr.2 / 2021

Tilstede: Formand Anette Kampf (AK), Kasserer Eigil Hansen (EH), Bestyrelsesmedlem Mette Schneekloth (MS), Bestyrelsesmedlem Finn Luff (FL), Bestyrelsesmedlem Finn Johansen (FJ), Sekretær Bjarne Lindqvist (BL),

Afbud: Bestyrelsessuppleant Lotte Hammerich (LH)

                1)     Underskrivelse af referat fra forrige møde. 

                 2)     Regnskabsstatus 2021                     

                 3)     Køb – salg af huse/grunde.      

                 4)      Affaldssortering 

                 5)    Stien ved Stærevænget 25 

                 6)    Generalforsamling 2021 

                 7)    Eventuelt 

                 8)    Dato for næste møde

 ____________________________________________________________________

1) Referatet fra forrige møde blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen og efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside.

2) Kassereren gav en status på regnskabet 2021 og kunne oplyse, at økonomien forsat så tilfredsstillende ud. Kassebeholdningen er pt. 370tKr. På nuværende tidspunkt udstår kun en restant for kontingent 2021.

3) Der er i øjeblikket 3 huse til salg i vores forening. Det ser ud til at det generelle sommerhusmarket har nået et mætningspunkt med hensyn til hurtigt salg og stigende priser.

 4) Der foreligger endnu ingen endelig beslutning omkring, hvordan Gribskov kommune vil håndtere indsamlingen af genbrugsaffald. Der er kigget på Helsingørmodellen, som består af 2 beholdere opdelt i 2 x 4 rum til hver husstand. Det forventes først at der findes en løsning med udgangen af 2022

5) Bestyrelsen har fået henvendelser på at passageforholdene på stien til gangbroen over Orebjerg rende til tider er vanskelig, da den nordlige rabat ikke bliver holdt af grundejeren hvis grund støder op til stien. Bestyrelsen vil på baggrund af disse henvendelser tage kontakt til grundejeren for at finde en løsning på problemet.

6) Bestyrelsen besluttede at indkalde til den årlige generalforsamling lørdag d. 12. september 2021. (Dette dog revideret pga. daværende restriktioner)

7) En gruppe af bestyrelsesmedlemmer havde besigtigede forenings brønde sammen med tidligere bestyrelsesmedlem Henrik Stilbo for at få kortlagt området samt videregivet nødvendig information om forholdene. Næste spuling af dræn sættes til foråret 2022, da dette under normale forhold sker hver andet år.

8) Der blev aftalt at næste møde holdes lørdag d. 14. august 2021 kl. 10:00.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18