Bestyrelsesmøde 01.maj

Referat

Bestyrelsesmøde den 1. maj 2021. Referat nr.1 / 2021

Tilstede: Formand Anette Kampf (AK), Kasserer Eigil Hansen (EH), Sekretær Bjarne Lindqvist (BL), Bestyrelsesmedlem Mette Schneekloth (MS), Bestyrelsesmedlem Finn Johansen (FJ)

Afbud: Bestyrelsesmedlem Finn Luff (FL), Bestyrelsessuppleant Lotte Hammerich (LH)                    

1)     Underskrivelse af referat fra forrige møde. 

2)     Regnskabsstatus 2021                     

3)     Køb – salg af huse/grunde.      

4)     Landliggersammenslutningens brev ang. affald 

5)    Generalforsamling 2021 

6)    Eventuelt 

7)    Dato for næste møde

____________________________________________________________________

1) Referatet fra forrige møde blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen og efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside.

2) Kassereren gav en status på regnskabet 2020 og kunne oplyse, at økonomien så tilfredsstillende ud. Overskuddet blev på 55tkr.

3) Efter et meget aktivt år med flere handler og forsat stigende priser i vores området var der i den forgange periode solgt en grund og nu sat et hus til salg.

 4) Bestyrelsen tog stilling til Landligersammenslutnings skrivelse på baggrund af henvendelse fra Gribskov kommune mhb. på, at kunne leve op til ministerets regningslinjer for håndtering af genbrugsaffald på egen matrikel. Ud over faktuelle data skulle bestyrelsen svarer på en række spørgsmål omkring, hvordan man ønskede at håndtere genbrugsaffald fra den lokale husholdning og hvordan det rent praktisk lod sig afhente. Spørgeskemaet skal danne grundlag for en samlet besvarelse fra området som Landliggersammenslutningen skal indsamle og behandle i et svar til kommunen.

5) Bestyrelsen blev enig om at vente med en dato for det årlige generalforsamling indtil retningslinjerne omkring Coronasituatione bliver mere afklaret.

6) Under punktet eventuelt blev det diskuteret, om en løsning på problemet med støjende adfærd i udlejningssommerhuse kunne reduceres ved, at det i pjecen ”Godt Naboskab” blev gjort opmærksom på dette. Dette har i det senere år været et større problem grundet den højere interesse for at leje sommerhuse. Der kigges på en tekst som samtidig oversættes til engelsk.

7) Der blev ikke aftalt nogen ny mødedato jf. afventningen af Coronasituationen.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.05 | 20:04

Vi kommertil GF søndag den 26.maj 2019 kl. 10,00
Med venlig hilsen

Lise Gade og Finn Johansen
Strandgårdsvej 18